برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

اداره مناقصات و قراردادها 

با عنایت به لزوم ثبت تمام مناقصات و مزایده ها (کوچک، متوسط و بزرگ) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به اطلاع می رساند ثبت همزمان کلیه معاملات و قراردادها در سامانه معاملات و قراردادهای دانشگاه به آدرس اینترنتی (http://tbsg.tbzmed.ac.ir) نیز الزامی می باشد.
تذکر 1: کلیه قراردادها در سامانه معاملات و قراردادهای دانشگاه بارگذاری شده است، لذا جهت عقد قرارداد به جز مواردی که در نمونه قراردادها بارگذاری شده حتماً از طریق سامانه مذکوراقدام فرمایید.
تذکر 2: روسای اموراداری/عمومی محترم مراکز مستحضر باشند به تمام پیمانکاران طرف قرارداد فعلی یا پیمانکارانی که قصد شرکت در مناقصات و مزایدهای دانشگاه را دارند توصیه فرمایند، حتماً در سامانه های مذکور ثبت نام نمایند. در ضمن بعد از انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد حتماً طی نامه ای پیمانکار را جهت تایید اسناد و مدارک (مدارک حتماً در دفتر اسناد رسمی کپی برابر اصل گردد) بارگذاری شده در سامانه معاملات و قراردادهای دانشگاه به این اداره معرفی فرمایند.
 
شیوه نامه تهیه، تنظیم و بررسی قراردادهای دانشگاه (نسخه دوم)
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها
دستور العمل واگذاری خدمات سلامت
 دستور العمل تضمین در معاملات دولتی
چک لیست نظارتی واحدها
بخشنامه اخذ مجوز واگذاری ها
بخشنامه لزوم استفاده از سامانه معاملات و قراردادها
بخشنامه لزوم داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاران از اداره کار
بخشنامه لغو واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان شهرستان ها
دستورالعمل واگذاری خدمات عمومی ( تنظیفات )
بخشنامه لزوم استفاده از سامانه ستاد در کلیه معاملات دانشگاه
مصوبه هیات امنای دانشگاه مبنی بر الزام چاپ آگهی در روزنامه
نامه تفویض اختیارات مدیریت در شیوه نامه تنظیم قراردادها
بخشنامه مجوز عمومی فعالیت های پشتیبانی در سال 1400

فراخوان برای تیم های ورزشی

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند، اداره تربیت بدنی کارکنان زیر نظر مدیریت محترم امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه جهت ...
1400/08/24

نتایج مسابقات مجازی هفته تربیت بدنی

گزارش نتایج مسابقات مجازی به مناسبت هفته تربیت بدنی 26 مهرماه 1400
1400/08/10

اردوی آبشار لاتون

برنامه اردوی دو روزه آبشار لاتون که به همت مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی و همکاری مدیریت تربیت بدنی در مورخ ...
1400/08/08

رتبه سرآمد دانشگاه

احراز رتبه سرآمد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بین تمام رانشگاه های علوم پزشکی
1400/06/29