برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

آموزش سامانه معاملات و قراردادها
آموزش سامانه معاملات و قراردادها
آموزش سامانه معاملات و قراردادها
آموزش سامانه معاملات و قراردادها
آموزش سامانه معاملات و قراردادها
آموزش سامانه معاملات و قراردادها
آموزش سامانه معاملات و قراردادها
آموزش سامانه معاملات و قراردادها
آموزش سامانه معاملات و قراردادها
آموزش سامانه معاملات و قراردادها
آموزش سامانه معاملات و قراردادها

جلسه توجیهی سامانه تدارکات

جلسه توجیهی سامانه تدارکات روز چهار شنبه ...
1397/09/07

برگزاری کلاس آموزش سامانه معاملات و قراردادها

کلاس آموزش سامانه معاملات و قراردادهای دانشگاه روزهای ....
1397/09/03

کمیته دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه

شصت و هشتمین کمیته دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه به میزبانی ...
1397/08/10

کمیسیون مناقصه

برگزاری مناقصه ..
1397/07/23