برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

قوانین و مقررات


 
قوانین
 
اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدنی
قانون برگزاری مناقصات
قانون کار
قانون تامین اجتماعی
قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی
قانون برنامه سوم توسعه
قانون برنامه چهارم توسعه
قانون برنامه پنجم توسعه
قانون برنامه ششم توسعه

آیین نامه ها
 
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگا هها
 آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین نامه جدید داروخانه ها
آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه
آیین نامه تضمین در معاملات دولتی

دستور العمل ها
 
دستور العمل واگذاری خدمات سلامت
دستور العمل اداره بیمارستان مستقل
دستورالعمل اجرایی مناطق شهری بالای 20 هزار و حاشیه 
دستورالعمل واگذاری داروخانه بیمارستان های دولتی
دستورالعمل جامع تعیین استاندارد مشاغل فعالیت های خدمات عمومی
دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاه های علوم پزشکی
دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و ارتقاء مراقبت­های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نشین- نسخه 4

شیوه نامه ها
 
شیوه نامه تهیه، تنظیم و بررسی قراردادهای دانشگاه
شیوه نامه اجرای تصمیمات قضایی
شیوه نامه اعتراض به دادنامه های بدوی صادره از شعب دیوان عدالت
شیوه نامه پاسخگویی به دادخواست های بدوی ابلاغی از شعب دیوان عدالت
شیوه نامه بند 3 تبصره ماده 55 آیین نامه (انتخاب کارشناس)

فراخوان برای تیم های ورزشی

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند، اداره تربیت بدنی کارکنان زیر نظر مدیریت محترم امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه جهت ...
1400/08/24

نتایج مسابقات مجازی هفته تربیت بدنی

گزارش نتایج مسابقات مجازی به مناسبت هفته تربیت بدنی 26 مهرماه 1400
1400/08/10

اردوی آبشار لاتون

برنامه اردوی دو روزه آبشار لاتون که به همت مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی و همکاری مدیریت تربیت بدنی در مورخ ...
1400/08/08

رتبه سرآمد دانشگاه

احراز رتبه سرآمد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بین تمام رانشگاه های علوم پزشکی
1400/06/29