برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی قسمت یا واحـد : دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی
اسامـی افــــراد : علیرضا نواده نوروزی شماره داخلــی : 217 - 216
شماره مستقیم : 33355930 شمــاره فـکـس : 33355931
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی قسمت یا واحـد : دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی
اسامـی افــــراد : محمد صادق طیار شماره داخلــی : 217 - 216
شماره مستقیم : 33355930 شمــاره فـکـس : 33355931
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی قسمت یا واحـد : معاون مدیر
اسامـی افــــراد : غلامرضا حسین زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31771515 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی قسمت یا واحـد : اداره نظارت بر خدمات عمومی
اسامـی افــــراد : آقایان علیرضا حکمتی، حبیب باقری و فداکار شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31771616 -33352797 شمــاره فـکـس : 33355931
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی قسمت یا واحـد : کارشناسان امور پشتیبانی و رفاهی
اسامـی افــــراد : آقایان ناصر رجبی ، سعید خدابنده و حسین شند آبادی شماره داخلــی : 312
شماره مستقیم : 31771150 - 31771919 - 33359674 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی قسمت یا واحـد : اداره رفاه
اسامـی افــــراد : آقایان رضا قهرمانی و سید دین محمدی - خانم محبت شماره داخلــی : 220
شماره مستقیم : 33358030 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی قسمت یا واحـد : اداره مناقصات و قراردادها
اسامـی افــــراد : خانم تدینی و آقایان نجفی، پورنوین و محمدیان شماره داخلــی : 370
شماره مستقیم : 33357288 - 31771078 - 31771079 - 31771080 - 31771081 شمــاره فـکـس :