شنبه 2 تير 1397 - 08 شوال 1439
  مراکز رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
 

همكاران محترم ميتوانند جهت استفاده مهمانسرا با امور رفاهي شهرهاي مختلف با شماره تماس هاي درج شده در پیوست ، تماس حاصل نموده و پس از هماهنگی و  اطمينان از داشتن ظرفيت با مراجعه به مراکز محل خدمت خود و ارائه درخواست ، معرفی  نامه جهت اسكان دريافت نمايند .

محتواهای مرتبط
نوشته شده
ویرایش شده
 
 آگهی های دستی