شنبه 2 تير 1397 - 08 شوال 1439
  برچسب شده با مرکز اوتیسم اسدابادی
مطالب/ افتتاح مرکز جامع اوتیسم دانشگاه در بیمارستان اسد آبادی                            
      مرکز جامع اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مرکز آموزشی درمانی اسد آبادی تبریز با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان افتتاح و شروع بکار گردید ....
سه شنبه 16 آذر 1395