شنبه 27 مرداد 1397 - 06 ذو الحجة 1439
  برچسب شده با سطح شمالغرب کشور
مطالب/ همایش مدیران پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه دو کشور                            
      همایش مدیران پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه دو کشور در مرکز مدیریت سلامت کشوری برگزار گردید:

دکتر صالح حیدریان مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بعنوان دبیر منطقه 2 دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص اهمیت این همایش عنوان داشتند ....

چهارشنبه 21 مرداد 1394