شنبه 27 مرداد 1397 - 06 ذو الحجة 1439
  برچسب شده با اداره رفاه
محتوا/ دسترسی سریع واکنش گرا                            
     
شنبه 16 تير 1397
صفحات/ تفاهم نامه معاینه فنی خودرو                            
     
دوشنبه 2 بهمن 1396
مطالب/ کارشناس اداره رفاه                            
      کارشناس امور رفاهی
چهارشنبه 16 فروردين 1396
صفحات/ بیمه عمر و حادثه تکمیلی                            
     
يکشنبه 17 بهمن 1395
صفحات/ بیمه خدمات درمانی                            
      بیمه خدمات درمانی
دوشنبه 24 آذر 1393
مطالب/ رئیس اداره رفاه و تعاون                            
      رئیس اداره رفاه و تعاون
چهارشنبه 28 آبان 1393
صفحات/ کمک هزینه ازدواج                            
      کمک هزینه ازدواج
چهارشنبه 21 آبان 1393
صفحات/ کمک هزینه فوت                            
      کمک هزینه فوت
چهارشنبه 21 آبان 1393
صفحات/ اداره رفاه                            
     
دوشنبه 19 آبان 1393
صفحات/ صندوق رفاه کارکنان علوم پزشکی تبریز                            
      ..
پنجشنبه 24 فروردين 1391