شنبه 2 تير 1397 - 08 شوال 1439
  برچسب شده با وام قرض الحسنه
مطالب/ اطلاعیه صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریزبحول قوه الهی وحمایت همه جانبه مسئولین محترم دانشگاه،در سال1391تاسیس وتاپایان اردیبهشت ماه سالجاری مبلغ 000/425/858/13 ریال وام قرض الحسنه به اعضاء محترم پرداخت نموده است ....
سه شنبه 19 خرداد 1394