برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
تاریخ : دوشنبه 29 شهريور 1400
کد 491

رتبه سرآمد دانشگاه

رتبه سرآمد دانشگاه

احراز رتبه سرآمد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بین تمام رانشگاه های علوم پزشکی
کسب رتبه سرآمد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور که یکی از مدیریت های برتر در احراز این مقام مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی می باشد که مدیر محترم امور پشتیبانی و رفاهی و جناب آقای حسین شندآبادی توسط مقام محترم ریاست دانشگاه مورد تشویق قرار گرفتند.