سه شنبه 29 خرداد 1397 -
  برچسب شده با خدمات عمومی
مطالب/ برگزاری جلسه هم اندیشی واگذاری خدمات عمومی                            
      جلسه هم اندیشی واگذاری خدمات عمومی ...
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
مطالب/ آگهی جذب نیروی خدمات عمومی                            
      شرکت خدماتی شکیبا سرشت در نظر دارد نيروهاي مورد نياز خود برای ارائه خدمات عمومی ...
سه شنبه 18 خرداد 1395