يکشنبه 28 مرداد 1397 - 07 ذو الحجة 1439
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مطالب/ کمیته ورزش کارکنان                            
      اولین جلسه کمیته ورزش کارکنان با ریاست مقام محترم رئیس دانشگاه تشکیل شد ...
پنجشنبه 23 فروردين 1397
صفحات/ رئیس اداره تدارکات                            
     
سه شنبه 22 تير 1395
صفحات/ بیمه خدمات درمانی                            
      بیمه خدمات درمانی
دوشنبه 24 آذر 1393
صفحات/ کمک هزینه ازدواج                            
      کمک هزینه ازدواج
چهارشنبه 21 آبان 1393
صفحات/ کمک هزینه فوت                            
      کمک هزینه فوت
چهارشنبه 21 آبان 1393
صفحات/ صندوق رفاه کارکنان علوم پزشکی تبریز                            
      ..
پنجشنبه 24 فروردين 1391