سه شنبه 29 خرداد 1397 -
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
اوقات شرعی
 
  قراردادهای جدید
مجموعه قراردادهای حقوقی

قراردادهای اجاره
1) اجاره محل بوفه                                        2) اجاره به شرط تملیک
3) واگذاری اجاره محل                                   4) اجاره محل آشپزخانه 
5) اجاره محل آی سی یو                              6) اجاره محل مهد کودک
7) قرارداد استجاره                                      8) اجاره محل دکل مخابراتی
9) اجاره محل داروخانه سرپایی                   10 ) اجاره محل داروخانه سرپایی و بستری
11) اجاره محل دندانپزشکی


قراردادهای خرید و خرید خدمات
1) خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه                   2) نصب و راه اندازی آسانسور
3) خرید کیف بهداشتی                                      4) خرید خدمات آزمایشگاه

5) خرید ، نصب و راه اندازی تاسیساتی               6) خرید خدمات خودرویی


قراردادهای تعمیر و نگهداری
1) سرویس و نگهداری آسانسور                            2) نگهداری اکسیژن ساز
3) نگهداری پست برق                                      4) سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی
5) نگهداری فضای سبز                                    6) قرارداد سرویس و نگهداری تاسیسات


قراردادهای پشتیبانی
1) ایاب و ذهاب کارکنان                                              2) تهیه ، پخت و توزیع غذا
3) واگذاری خدمات لنژری ( رختشویخانه )                 4) امحاء زباله Sefty Box
5)
ارسال مراسلات پستی
                               6) استاندارد سازی آسانسور
7) فروش اسقاطی خودرو

قراردادهای IT
1) خرید ، نصب و راه اندازی نرم افزار                           2) نوبت دهی اینترنتی پزشکان
3) خرید و راه اندازی نرم افزار پکس                             4) واگذاری فعالیت پشتیبانی نرم افزار ( HIS )
5)
واگذاری فعالیت پشتیبانی نرم افزار پکس               6) خرید و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی
( HIS )

قراردادهای انتظامی
1) تفاهم نامه همکاری با نیروی انتظامی           2) قرارداد واگذاری انتظامات بیمارستان

قراردادهای برونسپاری معاونت بهداشت وزارت
1)
برونسپاری در پایگاه سلامت شهری       2) برونسپاری در مراکز جامع سلامت شهری

قراردادهای تیپ عمرانی

1) عمرانی به صورت سرجمع                   2) نمونه قرارداد فاز سوم
3)
شرایط عمومی پیمان


قراردادهای دوربین مدار بسته
1) قرارداد خرید                                      2) قرارداد نصب و راه اندازی


نمونه قراردادهای الحاقی
1) نمونه الحاقیه قرارداد                                         2) نمونه تمدید مدت قرارداد
 
 آگهی های دستی