سه شنبه 29 خرداد 1397 -
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  کارشناس اداره مناقصات و قراردادها


امیر حسین نجفی

فوق لیسانس مدیریت اجرایی



شرح وظایف

 
- بررسی و صدور مجوز واگذاری
- استخراج آنالیز قیمت
- نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد شرکت های طرف قرارداد بر اساس چک لیست
 
 آگهی های دستی