سه شنبه 29 خرداد 1397 -
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  کارشناس اداره مناقصات و قراردادهامهدی محمدیان

فوق لیسانس حقوق عمومی


   شرح وظایف
 

- مدیر سامانه جامع معاملات و قراردادها
- مسئول تعیین کارشناسان منتخب رئیس دانشگاه
-
مسئول پیگیری مصوبات شورای مدیران
- بررسی قراردادهای کلیه واحدهای تابعه
- مسئول تهیه و تنظیم فرمت قراردادها
- مسئول وب سایت اداره مناقصات و قراردادها
- عضو تیم برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
- عضو کمیته جشنواره شهید رجایی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 
 آگهی های دستی