جمعه 4 خرداد 1397 -
 آرشیواخبار حوزه مدیریت:
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

#آگهی استخدامی دانشگاه برای جذب نیروی قراردادی کارمشخص در مشاغل پرستاری

#آگهی استخدامی دانشگاه برای جذب نیروی قراردادی کارمشخص در مشاغل پرستاری
پنجشنبه 29 خرداد 1393

#بازديد وزير بهداشت از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در بيمارستان امام خميني (ره) كليبر

#بازديد وزير بهداشت از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در بيمارستان امام خميني (ره) كليبر
سه شنبه 13 خرداد 1393

#كلنگ بزرگترين بيمارستان فوق تخصصي كودكان شمالغرب كشور در تبريز با حضور وزير بهداشت درمان بر زمين زد

#كلنگ بزرگترين بيمارستان فوق تخصصي كودكان شمالغرب كشور در تبريز با حضور وزير بهداشت درمان بر زمين زده شد
دوشنبه 12 خرداد 1393

#ديدارصميمي وزير بهداشت وهيئت همراه با خانواده شهيدان عبدالهي

#ديدارصميمي وزير بهداشت وهيئت همراه با خانواده شهيدان عبدالهي
دوشنبه 12 خرداد 1393

#جلسه هم اندیشی دكترهاشمي وزيربهداشت، با اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكي برگزارشد

#جلسه هم اندیشی دكترهاشمي وزيربهداشت، با اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكي برگزارشد
دوشنبه 12 خرداد 1393

#افتتاح نخستین مجتمع سلامت كشور توسط وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی در حاشیه شهرتبریز

#افتتاح نخستین مجتمع سلامت كشور توسط وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی در حاشیه شهرتبریز
دوشنبه 12 خرداد 1393

#کلنگ پژوهشگاه ملی ربع رشیدی دانشگاه علوم پزشکی تبریزبه زمين زده شد

#کلنگ پژوهشگاه ملی ربع رشیدی دانشگاه علوم پزشکی تبریزبه زمين زده شد
دوشنبه 12 خرداد 1393

#کلنگ احداث ساختمان اداری مرکز آموزش درمانی الزهراء (س) توسط حاج یعقوب صادق نوبری خیر محترم سلامت اس

#کلنگ احداث ساختمان اداری مرکز آموزش درمانی الزهراء (س) توسط حاج یعقوب صادق نوبری خیر محترم سلامت استان به زمين زده شد
دوشنبه 12 خرداد 1393

#نخستین مرکزغربالگری بیماریهای سرطان زنان درمركزآموزشي درماني الزهراء (س) افتتاح شد

#نخستین مرکزغربالگری بیماریهای سرطان زنان درمركزآموزشي درماني الزهراء (س) افتتاح شد
دوشنبه 12 خرداد 1393

#دكتر هاشمي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در مراسم راه اندازي اولين مجتمع سلامت كشور در تبريز:

#دكتر هاشمي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در مراسم راه اندازي اولين مجتمع سلامت كشور در تبريز:
دوشنبه 12 خرداد 1393