شنبه 27 مرداد 1397 - 06 ذو الحجة 1439
  واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:محمدیان
سمت سازمانی :مسئول وب سایت مدیریت , کارشناس مناقصات و امور قراردادها شماره تماس :33357288

 
 - مسئول وب سایت مدیریت خدمات پشتیبانی
- کارشناس مناقصات و امور قراردادها
- مسئول تعیین کارشناسان منتخب دانشگاه
- نماینده تام الاختیار دانشگاه در مسکن مهر
- نماینده تام الاختیار دانشگاه در ستاد مناسب سازی استان و حمایت از حقوق معلولان
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :
 
 آگهی های دستی