يکشنبه 28 مرداد 1397 - 07 ذو الحجة 1439
تاریخ : دوشنبه 20 شهريور 1391     |     کد : 79

شرح وظایف ماشین نویس

1.       كسب دستور و برنامه هاي كاري حوزه مربوطه از سرپرست بلا فصل و رعايت فرآيندهاي گردش كار در امور ماشين نويسي

  1. انجام كليه امور مربوط به تايپ پيش نويس هاي تنظيم شده از سوي همكاران و اسكن پيوستهاي لازم.
  2. تايپ بخشنامه ها و ياداشت ها ، فرمها، نمودارهاي آماري ، نامه هاي محرمانه و ... در برنامه wordو EXCELو POWER POINT
  3. تطبيق مطالب تايپ شده با پيش نويس مربوطه
  4. همكاري و مشاركت در برنامه هاي جديد سازمان و دستگاه اجرايي از قبيل برنامه هاي تحول اداري و انجام امور ماشين نويسي آنها
  5. انجام كليه امور مربوط به تايپ گزارشات كارشناسان و ساير كاركنان
  6. حفظ و نگهداري از تجهيزات و امواال تحت اختيار مربوطه و استفاده بهينه و صحيح از آنها مانند كامپيوتر ، پرينتر ، اسكنر و...
  7. انجام برنامه ريزي دقيق براي تايپ نامه ها بر اساس اولويت هاي تعيين شده و رعايت استانداردهاي تايپ در راستاي تامين رضايت ارباب رجوع و همكاران
  8. شركت فعال در دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل و پياده نمودن نتايج آن در انجام وظايف محوله
  9. انجام ساير امور محوله مطابق دستور مقام مافوق و برابر مقررات


بازگشت