جمعه 24 آذر 1396 - 26 ربيع الأول 1439
  برچسب شده با آگهی جذب
مطالب/ آگهی جذب نیروی خدمات عمومی                            
      شرکت خدماتی شکیبا سرشت در نظر دارد نيروهاي مورد نياز خود برای ارائه خدمات عمومی ...
سه شنبه 18 خرداد 1395