جمعه 8 ارديبهشت 1396 - 01 شعبان 1438
  برچسب شده با اداره تدارکات
مطالب/ جلسه بررسی برون سپاری امورات مربوط به اداره تدارکات برگزار شد.                            
      جلسه بررسی برون سپاری امورات اداره تدارکات با حضور قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر حراست و مدیر و معاون اداری مالی پشتیبانی و امور رفاهی و رئیس و معاون اداره تدارکات ......
پنجشنبه 26 فروردين 1395