سه شنبه 1 اسفند 1396 - 04 جمادى الثانية 1439
  برچسب شده با برون سپاری
مطالب/ جلسه بررسی برون سپاری امورات مربوط به اداره تدارکات برگزار شد.                            
      جلسه بررسی برون سپاری امورات اداره تدارکات با حضور قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیر حراست و مدیر و معاون اداری مالی پشتیبانی و امور رفاهی و رئیس و معاون اداره تدارکات ......
پنجشنبه 26 فروردين 1395