دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
  برچسب شده با معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی تبریزمدیر امور آموزشعلیرضا واحدپور
مطالب/ مراسم تکریم از آقای علی خاکپاکی                            
      روز دوشنبه ساعت 11:30 مراسم تکریم از آقای علی خاکپاکی رئیس اداره نقلیه مرکزی ....
پنجشنبه 23 آذر 1396