دوشنبه 30 بهمن 1396 - 03 جمادى الثانية 1439
  برچسب شده با مراکز رفاهی
مطالب/ # مراکز رفاهی و آدرس دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور .                            
      همكاران محترم ميتوانند جهت استفاده مهمانسرا با امور رفاهي شهرهاي مختلف با شماره تماس هاي ذيل ، تماس حاصل نموده و پس از هماهنگی و اطمينان از داشتن ظرفيت با مراجعه به مراکز محل خدمت خود و ارائه درخواست ، معرفی نامه جهت اسكان دريافت نمايند .
شنبه 6 اسفند 1390
صفحات/ مراکز رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور                            
     
دوشنبه 26 دي 1390