يکشنبه 2 مهر 1396 - 03 محرم 1439
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 203
ديروز : 759
ماه : 962
 
  کارشناس اداره مناقصات و قراردادها


امیر حسین نجفی

فوق لیسانس مدیریت اجراییشرح وظایف

 
- بررسی تمام قراردادهای تابعه دانشگاه
- استخراج آنالیز قیمت
- نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد شرکت های طرف قرارداد بر اساس چک لیست
 
 آگهی های دستی