جمعه 4 اسفند 1396 - 07 جمادى الثانية 1439
 آرشیواخبار حوزه مدیریت:
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

#ديدارصميمي وزير بهداشت وهيئت همراه با خانواده شهيدان عبدالهي

#ديدارصميمي وزير بهداشت وهيئت همراه با خانواده شهيدان عبدالهي
دوشنبه 12 خرداد 1393

#جلسه هم اندیشی دكترهاشمي وزيربهداشت، با اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكي برگزارشد

#جلسه هم اندیشی دكترهاشمي وزيربهداشت، با اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكي برگزارشد
دوشنبه 12 خرداد 1393

#افتتاح نخستین مجتمع سلامت كشور توسط وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی در حاشیه شهرتبریز

#افتتاح نخستین مجتمع سلامت كشور توسط وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی در حاشیه شهرتبریز
دوشنبه 12 خرداد 1393

#کلنگ پژوهشگاه ملی ربع رشیدی دانشگاه علوم پزشکی تبریزبه زمين زده شد

#کلنگ پژوهشگاه ملی ربع رشیدی دانشگاه علوم پزشکی تبریزبه زمين زده شد
دوشنبه 12 خرداد 1393

#کلنگ احداث ساختمان اداری مرکز آموزش درمانی الزهراء (س) توسط حاج یعقوب صادق نوبری خیر محترم سلامت اس

#کلنگ احداث ساختمان اداری مرکز آموزش درمانی الزهراء (س) توسط حاج یعقوب صادق نوبری خیر محترم سلامت استان به زمين زده شد
دوشنبه 12 خرداد 1393

#نخستین مرکزغربالگری بیماریهای سرطان زنان درمركزآموزشي درماني الزهراء (س) افتتاح شد

#نخستین مرکزغربالگری بیماریهای سرطان زنان درمركزآموزشي درماني الزهراء (س) افتتاح شد
دوشنبه 12 خرداد 1393

#دكتر هاشمي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در مراسم راه اندازي اولين مجتمع سلامت كشور در تبريز:

#دكتر هاشمي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در مراسم راه اندازي اولين مجتمع سلامت كشور در تبريز:
دوشنبه 12 خرداد 1393

#دكتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزير بهداشت ودرمان آموزش پزشكي به همراه هيئتي وارد تبريز شد

#دكتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزير بهداشت ودرمان آموزش پزشكي به همراه هيئتي وارد تبريز شد
يکشنبه 11 خرداد 1393

#قدرداني وزيربهداشت ازاهتمام رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريزوهمكاران دراجراي طرح تحول نظام سلامت

#قدرداني وزير بهداشت از اهتمام رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز و همكاران در اجراي طرح تحول نظام سلامت
چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393

#دكترصومي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز:ازآغازموفق طرح سلامت دراستان آذربايجان شرقي خبرداد

#دكترصومي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تبريز:ازآغازموفق طرح تحول نظام سلامت دراستان آذربايجان شرقي خبرداد
چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393