شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 549
ديروز : 310
ماه : 549
 
  کارشناس اداره مناقصات و قراردادهامهدی محمدیان

فوق لیسانس حقوق عمومی


   شرح وظایف
 

 

- تعیین کارشناسان منتخب دانشگاه
- عضو تیم برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
- بررسی قراردادهای کلیه واحدهای تابعه

- استخراج آنالیز قیمت
- تهیه و تنظیم فرمت قراردادها
- نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد شرکت های طرف قرارداد بر اساس چک لیست


 

 
 آگهی های دستی