چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 354
ديروز : 942
ماه : 354
 
  کارشناس اداره مناقصات و قراردادهامهدی محمدیان

فوق لیسانس حقوق عمومی


   شرح وظایف
 

 

- تعیین کارشناسان منتخب دانشگاه
- عضو تیم برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
- بررسی قراردادهای کلیه واحدهای تابعه

- استخراج آنالیز قیمت
- تهیه و تنظیم فرمت قراردادها
- نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد شرکت های طرف قرارداد بر اساس چک لیست


 

 
 آگهی های دستی